České memy
Memy.cz
Základní Koncepty v Psychologii Osobnosti I.
0:00
-12:51

Základní Koncepty v Psychologii Osobnosti I.

První Díl Podcastu "Základní Koncepty v Psychologii Osobnosti"

---

Hluboký ponor do světa osobnosti: Co je osobnost?

Úvodní definice: Odkrýváme záhady osobnosti - její emocionální, myšlenkové a behaviorální vzorce. Zjistěte, jak se osobnost liší od emocí a nálad a proč je tak stálá a předvídatelná.

Hodnoty a motivace: Prozkoumáme hlubší vrstvy osobnosti, které formují naše vnímání světa a rozhodování.

Historický přehled studia osobnosti:

Freud a psychoanalýza: Odhalíme Freudovy pohledy na osobnost jako souhrn nevědomých procesů a jeho koncepty Id, Ego a Superego.

Behaviorismus: Poznejte, jak behaviorismus vidí osobnost jako výsledek naučeného chování.

Humanistická psychologie: Objevte, jak teoretici jako Rogers a Maslow přispěli ke studiu osobnosti zaměřením na sebeaktualizaci a pozitivní aspekty lidského rozvoje.

Kognitivní revoluce a moderní přístupy: Prozkoumáme, jak kognitivní psychologie a moderní výzkumné metody ovlivnily pochopení osobnosti.

Hlavní teorie osobnosti:

Psychoanalytický přístup (Freud, Jung): Ponoříme se do hloubky Freudových a Jungových myšlenek, od nevědomí a archetypů po strukturu osobnosti.

Behaviorismus a sociální učení: Zjistěte, jak behaviorismus a teorie sociálního učení vysvětlují osobnost prostřednictvím vnějších vlivů a modelování.

Humanistické teorie (Maslow, Rogers): Odhalíme humanistický pohled na osobnost, zaměřený na sebeaktualizaci a sebepojetí.

Připojte se k nám v tomto fascinujícím průzkumu mysli a osobnosti. Objasníme dynamiku osobnosti a její vlivy, a aplikujeme tyto teorie v každodenním životě. Těšíme se na další setkání v našem podcastu!

0 Comments
České memy
Memy.cz
Nejnovější vědecké objevy a studie, jejich aplikace ve všedním životě a jejich využití pro osobní rozvoj. Biohacking každodenního života v podcastu Memy.cz