České memy
Memy.cz
Nebinární člověk
0:00
-6:06

Nebinární člověk

Vážení posluchači, pojďme se dnes ponořit do problematiky, která propojuje tragický příběh Jesúse Ociela Baeny, průkopnického nebinárního soudce v Mexiku, a širší globální kontext vyvíjejícího se uznání a právní akceptace nebinárních, genderově odlišných a třetích genderových identit.

Tragédie v Aguascalientes: Jesús Ociel Baena, významný 38letý LGBTQ+ aktivista a první otevřeně nebinární člen mexické justice, byl nalezen mrtvý v případu vraždy a sebevraždy v Aguascalientes.

Baena, maják naděje pro LGBTQ+ komunitu, byl nalezen spolu se svým partnerem Dorianem Danielem Nievesem. Oba muži byli mrtví a úřady pracují s hypotézou, že Nievese, Baenu zavraždil a poté si vzal život sám. Baenova rodina však tuto hypotézu zpochybňuje a zdůrazňuje potřebu důkladného a pečlivého vyšetřování. Baenův odkaz jako soudce a aktivisty, který byl oslavován na vigiliích po celém Mexiku, odráží pokračující boj za práva LGBTQ+ a boj proti zločinům z nenávisti.

Globální uznání nebinárních identit: Souběžně s příběhem Baeny probíhá celosvětový trend uznávání nebinárních a třetích pohlavních identit. Západní země jako Austrálie a USA v této oblasti učinily významné pokroky: Austrálie v roce 2003 uznala neurčité pohlaví Alexe MacFarlanea a USA v roce 2016 povolily Jamiemu Shupemu změnu pohlaví na nebinární. V Evropě podnikly kroky k právnímu uznání nebinární identity Rakousko a Belgie. Některé nezápadní společnosti již dlouho uznávají transgenderové osoby jako třetí pohlaví, i když ne vždy s formální právní podporou.

Právo ohledně transsexuálů a intersexuálů: Na celém světě se prosazují práva transsexuálů a intersexuálů. Zprávy jako "License to Be Yourself", tedy Licence na to být sám sebou se zasazují o dobrovolné a na právech založené uznání třetího pohlaví a zajištění rovných práv pro všechny pohlavní identity. Intersexuální osoby, které se často potýkají s genderovou dysforií v důsledku pohlaví přiděleného při narození, jsou stále více uznávány a volají po právech odpovídajících mužskému nebo ženskému přiřazení a možnosti opravovat právní dokumenty. Země jako Argentina jsou chváleny za progresivní práva transsexuálů, která umožňují změnu pohlavní identity bez lékařských zákroků.

Jaká je situace u nás?

V České republice se práva transsexuálů a intersexuálů postupně vyvíjejí, ale země stále většinou dodržuje tradiční binární rozdělení pohlaví. Transsexuální osoby zde mají možnost změnit své pohlaví v oficiálních dokumentech, ale tento proces často vyžaduje lékařskou diagnózu a chirurgický zákrok. Mají přístup k hormonální terapii a operacím spojeným se změnou pohlaví, ačkoliv ochrana proti diskriminaci na základě genderové identity nemusí být plně vyvinutá. Intersexuálové v České republice čelí nízkému povědomí o svých specifických potřebách. Často se setkávají s lékařskými zákroky v raném věku a země zatím nezavedla explicitní právní uznání intersexuálních osob.

Kde se bere nenávist a odpor?

Ve společnosti zatím přetrvává odpor proti právům transsexuálů a intersexuálů z několika důvodů. Hlavní příčiny zahrnují nedostatečné povědomí a porozumění týkající se těchto identit, což vede k nedorozuměním a stereotypům. Tradiční pohledy na gender, které přijímají striktně binární pojetí pohlaví, se střetávají s moderním pochopením genderové identity jako spektra. Svou roli také sehrávají náboženské a kulturní hodnoty, které někdy podporují rigidní genderové role, což vede k odporu vůči uznání transsexuálních a intersexuálních osob. Sociální stigma a diskriminace jsou dalšími faktory, které přispívají k sociální izolaci těchto skupin. Také zákonodárné a politické překážky brání vytvoření právního rámce pro ochranu jejich práv. Svou roli sehrávají obavy o sociální změny a výzvy k tradičním přesvědčením, které rovněž přispívají k tomuto odporu. Pro překonání těchto překážek je důležitý dialog, vzdělávání a zapojení různých částí společnosti.

0 Comments
České memy
Memy.cz
Nejnovější vědecké objevy a studie, jejich aplikace ve všedním životě a jejich využití pro osobní rozvoj. Biohacking každodenního života v podcastu Memy.cz